• sakis@workstation:~$whoami✔ 12:38:44
    Sakis Papageorgiou

  • sakis@workstation:~$ip show addr✔ 12:43:12
    Thessaloniki, GR

  • sakis@workstation:~$jobs✔ 12:49:36
    Software Developer, Blue1 IoT Systems

  • sakis@workstation:~$